Czynniki biologiczne

Przepisy

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz. U.2008 nr 234 poz.1570, zm. Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1723, Dz.U. 2012 nr 0 poz. 892,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych  czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki Dz. U. 2005 nr 81 poz. 716, zm. Dz.U. 2008 nr 48 poz.288.