Ochrona radiologiczna

Dział Ochrony Pracy i Środowiska
Kod jednostki: AB
ul. Oczki 3, I piętro, pokój 3.
02-007 Warszawa

Pracownik ds. Ochrony Radiologicznej:
Barbara Symon
Inspektor Ochrony Radiologicznej
tel.: (0-22) 57 20 882, I piętro, pok. nr 3
e-mail: barbara.symon@wum.edu.pl