Mapa

Szkolenia wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
dla nowo przyjętych pracowników:
WTORKI I PIĄTKI O GODZ. 9.00
(szkolenia realizowane są na podstawie skierowania z Działu Personalnego)

 DZIAŁ OCHRONY PRACY I ŚRODOWISKA
ul. Oczki 3, piętro I, pokoje 3,4,5.

02-007 Warszawa