Ochrona PPOŻ

Dział Ochrony Pracy i Środowiska
Kod jednostki: AB
ul. Oczki 3, I piętro, pokój 3.
02-007 Warszawa

Pracownicy:                                                                                                                                                         

mgr inż. Edward Chołda
Specjalista ds. ppoż.
tel. (0-22) 628 06 79, pok. nr 3
e-mail: edward.cholda@wum.edu.pl

mgr inż. Paweł Dąbrowski
Specjalista ds. ppoż.
tel. (0-22) 57 20 882, pok. nr 3
e-mail: pawel.dabrowski@wum.edu.pl