Ochrona środowiska i gospodarka odpadami


Dział Ochrony Pracy i Środowiska
Kod jednostki: AB
ul. Oczki 3, I piętro, pokój 3.
02-007 Warszawa

Specjalista ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami: 
mgr Marta Kamieniecka
tel. (0-22) 57 20 340, pok. nr 3
e-mail: marta.kamieniecka@wum.edu.pl
e-mail: odpady@wum.edu.pl

Utylizacja Odpadów Chemicznych i DEPOZYT:
mgr inż. Piotr Bargieł
tel. (0-22) 57 20 881, pok. nr 3
e-mail: piotr.bargiel@wum.edu.pl
e-mail:
odpady@wum.edu.pl