Depozyty

Dział Ochrony Pracy i Środowiska
Kod jednostki: AB
ul. Oczki 3, I piętro, pokój 3.
02-007 Warszawa

Pracownicy: 
mgr inż. Piotr Bargieł  
tel. (0-22) 57 20 881
e-mail: piotr.bargiel@wum.edu.pl