Promieniowanie Jonizujące

Podstawowe wiadomości w zakresie promieniowania jonizującego (PDF)