Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro)

Odbiór i unieszkodliwianie odpadów chemicznych powstających w wyniku prowadzenia prac dydaktycznych i badawczych w jednostkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z dostawą pojemników na zlewki poreakcyjne

informacja o wyborze oferty