Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Znak sprawy: AB/ 2 /2017

  Dostarczanie wody źródlanej w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 30 września 2017 r. dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z wynajmem dystrybutorów wg. specyfikacji

informacja o wyborze oferty